Ochotnicza Straż Pożarna

 Z KART HISTORII OSP SKOŁYSZYN

- 1883 – utworzenie kolejowego pogotowia pożarniczego na stacji kolejowej prze z Naczelnika stacji 
   Pana Hendzla.

 

- 1884 - oficjalny rok powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie

 

- 1887 – jednostka bierze udział w uroczystości poświęcenia sztandaru OSP Biecz

 

- 12 maja 1903 – jednostka uczestniczy w gaszeniu groźnego pożaru miasta Biecz

 

- 1913 – prezesem OSP jest Jan Frużyński, naczelnikiem Franciszek Syzdek, a zastępcą Stanisław Holewiak.
   W latach następnych prezesem zostaje Wiktor Święch a naczelnikiem Franciszek Fruzyński

 

- 1918 – staraniem Wiktora Święcha i Franciszka Frużyńskiego zbudowano skromną remizę, która przetrwała do 1968 roku. Wcześniejsza drewniana spłonęła w czasie działań wojennych.

 

-  1967- prezesem OSP jest Roman Ofiarski. Wybudowano remizę z Klubem Rolnika i Strażaka, jednostka otrzymała pierwszy samochód ŻUK wraz z nowym wyposażeniem. Naczelnikiem OSP w tym okresie jest Zygmunt Święch, kierowcą zostaje Eugeniusz Frużyński dotychczasowy mechanik. Jednostka OSP przeprowadza generalny remont Domu Ludowego.

 

- 1969 – przy 76 drużynie harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki powstaje zastęp, który na apel TVP bierze udział w konkursie z zakresu przepisów pożarowych zajmując jedno z pierwszych miejsc. Członkowie zastępu otrzymali z rąk płk. Bazanowskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Rzeszowie specjalne odznaki hełmofon z toporkiem.

znak hdp_min.JPG

  - 22 lipca 1971 roku oddano do użytku rozbudowany Dom Strażaka a jednostka otrzymała samochód Star 25 z KPSP w Jaśle. Drugim kierowcą zostaje Władysław Patrzyk a następnie Andrzej Stachacz.

  - 1975 – Instruktor Komendy Chorągwi ZHP w Krośnie phm Stanisław Święch zakłada pierwszą w województwie krośnieńskim Harcerską Drużynę Pożarniczą przy Szkole Podstawowej i jednostce OSP.

 

- 1979 – prezesem zostaje Jan Kardaś, który funkcje prezesa pełni do roku 1997. W tym czasie przystąpiono do kolejnych modernizacji i rozbudowy remizy. Jednostka otrzymuje z KRSP z Jasła samochód Star 244 GBA 2,5/16. Dotychczasowy samochód Star 25 zostaje przekazany do OSP Harklowa.

 

- 23.01.1980 – jednostka OSP otrzymuje sztandar, który zostaje odznaczony Złotym Medalem Za zasługi dla pożarnictwa. W tym samym roku sztandar zostaje poświęcony przez Ks. Józefa Śnieżka proboszcza parafii Sławęcin. W remizie zawieszono poświęcony krzyż.

- 1984 – udział Harcerskiej Drużyny Pożarniczej w Centralnych Manewrach Techniczno Obronnych ZHP
(VI miejsce w Polsce)

 

- 1989 – Naczelnik Zygmunt Święch przekazuje obowiązki Mieczysławowi Warchołowi.

 

- 5.IX 1992 – oddanie rozbudowanej remizy i jej poświęcenie przez Ks. Tadeusza Wawryszko.

 

- 1994 – jubileusz 110 lecia OSP. 15.05.1994 roku jednostka ze składek wśród strażaków i mieszkańców Skołyszyna otrzymuje drugi sztandar, który zostaje udekorowany Złotym Znakiem Związku i poświęcony w Kościele parafialnym w Skołyszynie przez ks. Tadeusza Wawryszko, który w roku 1993 został mianowany przez Ks. Bp. Kazimierza Górnego Rejonowym Kapelanem Strażaków. Przed remizą stanął cokół ze Św. Florianem. Wydano monografię autorstwa Czesława Leosza „Z dziejów i rozwoju OSP w Skołyszynie”.

 

- 1995 – jednostka OSP zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 

- 1997 – prezesem zostaje Stanisław Święch. Przystąpiono do remontu górnej części remizy. Zorganizowano pierwsze ślubowanie członków MDP wstępujących w szeregi OSP. Przeprowadzono kapitalny remont instalacji wodno-pianowej w samochodzie Star.

 

- 1999 – jubileusz 115 lecia OSP. Jednostka otrzymuje Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Pozyskanie nowoczesnego sprzętu m.in. pompy pływającej, agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej, łodzi wiosłowej. Wymiana umundurowania bojowego.

 

- 2001 – jednostka otrzymuje nowy samochód Lublin, który w latach następnych został wyposażony w agregat wysokociśnieniowy, i inny sprzęt do ratownictwa technicznego i drogowego. Ustawienie dodatkowego garażu blaszanego, wykonanie kapitalnego remontu instalacji elektrycznej w Domu Strażaka.

 

- 2002 – przekazanie przez Wójta Gminy Stanisława Gołosińskiego Aktu Notarialnego i Decyzji o warunkach zabudowy nowej strażnicy OSP w Skołyszynie.

remiza1_min.JPG- - 2003 – powołanie Społecznego Komitetu Budowy nowoczesnej strażnicy pod przewodnictwem Ks. Tadeusza Wawryszko. Wykonanie makiety, projektu i dokumentacji przez inż. Andrzeja Węgrzynowicza.  Rozpoczęcie budowy strażnicy.
- 2004 – budowa strażnicy systemem gospodarczym do stanu surowego otwartego. Zakup narządzi hydraulicznych, deski ortopedycznej dzięki dotacji Komendanta Głównego PSP. Pozyskanie od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie samochodu operacyjnego general1_min.JPGPolonez. Wizytacja jednostki przez Komendanta Głównego PSP Szefa Obrony Cywilnej Kraju gen. Teofila Jankowskiego,  Krajowego Kapelana Strażaków st. bryg. Jerzego Kołodziejczaka. Utworzenie izby tradycji strażackiej, w której oprócz zabytkowych eksponatów gromadzone są liczne trofea z zawodów sportowo pożarniczych. Ufundowanie figury Św. Floriana do kościoła.

 

- 2006 - kontynuowanie budowy – wykonanie stanu surowego częściowo zamkniętego (część garażowa). Pozyskanie od ZTS Gamrat Jasło 2 samochodów gaśniczych, działka wodno pianowego, agregatu do wytwarzania piany lekkiej, aparatów ochrony dróg oddechowych.

 

zawody_min2.JPG   - 2007 – wyposażenie jednostki w dodatkowy sprzęt z dotacji z MSWiA – Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, dzięki wstawiennictwu Posła Stanisława Zająca. Reaktywowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zakup toru przeszkód zgodnego z wymogami CTIF dzięki pomocy Wójta Gminy Zenona Szury.

 

 

- 2008 – wydzielenie pomieszczeń w Domu Strażaka na Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe, realizowane m.in. przez ZG ZOSP RP i wyposażone Centrum w 5 komputerów, projektor multimedialny, umeblowanie. Pozyskanie za pośrednictwem ZG ZOSP RP informatycznego wsparcia dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy.

 

   krakow1_min.JPG- 26.04.2008r. – pielgrzymka strażaków do Kolegiaty Św. Floriana po relikwie.

relikwie1_min.JPG   - 3.05.2008r. – inauguracja obchodów 125 lecia OSP, uroczyste sprowadzenie relikwii Św. Floriana, odsłonięcie pamiątkowej tablicy o treści: „Tablica upamiętniająca sprowadzenie relikwii Św. Floriana ku czci strażaków w 125 lecie OSP Skołyszyn”. Fundatorem tablicy jest ZPOW Vortumnus Lisów. W tablicę został wtopiony Medal Honorowy Bolesława Chomicza, którym był odznaczony długoletni Komendant Gminny Zygmunt Święch. /zdjęcia w BIP Skołyszyn/

 OSP liczy 123 członków w tym 73 członków zwyczajnych, 26 wspierających, 2 honorowych
i 22 członków MDP. Członkami honorowymi są: Ks. Bp Edward Białogłowski i płk. poż. Tadeusz Kubit.

powrót 


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki