Ochotnicza Straż Pożarna

Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

Bączal Dolny
Bączal Górny
Harklowa
Jabłonica
Kunowa
Lisów
Lipnica Górna
Przysieki
Pusta Wola
Siedliska
Sławęcin
Siepietnica
Święcany

Bączal Dolny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym powstała w roku 1928 z inicjatywy Jana Dybki, który zorganizował festyn ludowy, a za zebrane datki zakupił sikawkę ręczną na podwoziu konnym wraz z niezbędnym osprzętem. Członkami stowarzyszenia zostali: Dybka Jan – Komendant oraz Skrzyszowski Józef, Dykas Ludwik, Kozłecki Antoni, Rozmus Aleksander, Dybka Ludwik, Kuliński Albin, Dybka Kazimierz, Babiński Mikołaj. Do alarmowania jednostki służył dzwon kościelny (uderzenie jednostronne) oraz trąbka ustna tzw. „sygnałówka”. Sprzęt zakupiony przez gospodarzy przechowywany był w prywatnej szopie. Po wielkich trudach w latach 50-tych wybudowano remizę na działce ofiarowanej przez Dybkę Marcina. W roku 1958 jednostka otrzymała motopompę i sprzęt. Mechanikiem został Biel Roman. W latch 1975 na zebraniu strażackim podjęto starania o budowę nowej remizy wraz ze świetlicą. Z biegiem lat strażacy wystarali się o własną remizę-Dom Strażaka (budując w czynie społecznym przy dotacji Urzędu Gminy i PZU). Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 10.09.1978 roku. W roku 1979 oddano do użytku zbiornik wodny z płyt betonowych, a następnie jednostka otrzymała samochód ŻUK GLM w roku 1980. W dniu 24 października1982, w czasie trwania stanu wojennego, jednostka otrzymała ufundowany sztandar z okazji 55 rocznicy działalności, który został poświęcony w parafialnym kościele. W latach 80-tych strażacy jednostki zajmowali się budową Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym. Szkoła wraz z gabinetem lekarskim, która została oddana do użytku w roku 1990.Zarząd OSP wybrany w 1928 roku: Dybka Jan – Komendant, Witkowski Józef – prezes, Babiński Mikołaj – z-ca komendanta, członkowie Skrzyszowski Józef, Kozłecki Antoni, Zięba Michał, Cicho Franciszek, Dybka Kazimierz, Dykas Ludwik. Dybka Jan komendantem był od 1928 roku do 1966, następnie Naczelnikiem był Cichoń Ryszard (1966-1970). Od roku 1970 Naczelnikiem OSP jest Grzywacz Lesław, który był również Radnym GRN i Sołtysem wsi. Prezesem OSP w latach 1958 – 1988 był Cichoń Franciszek, później Zwoliński Stanisław w latach 1988 – 1996. Od roku 1996 Prezesem jest Marek Witkoś.

 

Aktualny skład Zarządu OSP; Witkoś Marek – prezes, Grzywacz Lesław – Naczelnik, Zwoliński Stanisław – z-ca prezesa, Krzemień Dariusz – sekretarz, Hajduk Jan – skarbnik i kierowca OSP, Zięba Kazimierz – członek, Berkowicz Jan – członek. Komisja Rewizyjna: Zając Jan, Krzemień Sławomir, Stój Ryszard.

 

 


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki