Ochotnicza Straż Pożarna

Gmina Skołyszyn

Zarząd Gminny ZOSP RP Skołyszyn
Wykaz człnków ZOG ZOSP
Wykaz członków Komisji Rewizyjnej
Zarys 30-to letniej działalności ZOG

panorama1.JPG

Gmina Skołyszyn, do której należy 14 wsi, pod względem administracyjnym należy do powiatu jasielskiego i województwa podkarpackiego. Terytorialnie gmina Skołyszyn leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, wzdłuż drogi krajowej K-28 relacji Medyka - Wadowice. Graniczy od południa, zachodu i północy z gminami należącymi do województwa małopolskiego (gminy: Lipinki, Biecz, Szerzyny). Natomiast od wschodu graniczy z gminą Jasło, a od północnego-wschodu z gminą Brzyska. Wsie należące do gminy Skołyszyn leżą w paśmie pogórza Ciężkowickiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane. Dominują tereny pagórkowate, ale liczne są także rozległe doliny. Cały krajobraz gminy Skołyszyn jest bogaty w duże skupiska leśne, liczne pola uprawne, poprzecinany jest rzekami: Ropą i Olszynką oraz potokami. Na terenie gminy występują także stawy rybne w Siepietnica i w Święcanach gdzie można łowić ryby. Położenie geograficzne gminy oraz środowisko przyrodnicze występujące w jej położeniu stwarza dogodne warunki turystyczno-wypoczynkowe. Każda z 14 wsi ma bardzo korzystne warunki do rozwoju agroturystyki. Przez obszar gminy prowadzi szlak spacerowy od Przybówki do Święcan oraz szlaki turystyczne wiodące na Liwosz. Położenie gminy w niewielkiej odległości od Biecza, Jasła czy Gorlic, stwarza możliwości korzystania z ciekawych muzeów oraz cennych zabytków architektonicznych. Także na terenie samej gminy zachowały się ciekawe zabytki szczególnie architektury drewnianej, jak gotycki kościół z 1520r. w Święcanach z pięknym wystrojem, barokowy kościół w Sławęcinie, drewniane chaty, kapliczki, cmentarze wojenne, pomniki pamięci narodowej.

 


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki