Ochotnicza Straż Pożarna

Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

Bączal Dolny
Bączal Górny
Harklowa
Jabłonica
Kunowa
Lisów
Lipnica Górna
Przysieki
Pusta Wola
Siedliska
Sławęcin
Siepietnica
Święcany

Bączal Górny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Górnym powstała w roku 1950 z inicjatywy Franciszka Buczyńskiego, Antoniego Piotrowskiego, Tadeusza Smasia, Franciszka Szańskiego, Czai Czesława. Liczyła wówczas 23 członków. Remiza znajdowała się w starej szopie, gdzie przechowywano sikawkę konną (dziś eksponat stoi na cokole przed nową remizą). W roku 1970 rozpoczęto budowę Domu Strażaka wraz z Klubem Rolnika na piętrze. Obiekt oddano do użytku w roku 1974. W roku 1992 przystąpiono do modernizacji i rozbudowy remizy i Domu Ludowego ze środków budżetowych. Wybudowano również basen ppoż. Długoletnim Prezesem i Naczelnikiem jednostki był Eugeniusz Buczyński oraz przez jakiś okres Franciszek Gądek. Obecnie Prezesem jest Marek Gądek a Naczelnikiem Bogdan Fil. Jednostka posiada zakupiony ze środków Urzędu Gminy samochód Mercedes, ponadto posiada nową motopompę PO 5. W roku 2002 otrzymała sztandar a strażacy w czynie społecznym postawili cokół,  na którym umieszczono figurę Św. Floriana zakupioną ze składek wśród społeczeństwa.

BG.JPG


Naszą stronę OSP Skołyszyn odwiedziło

Internetowe liczniki